pondělí, října 18, 2004

Levná pracovní síla

Tak nevím. Mám být hrdý na to, že jsem z Česka, nebo se mám naopak stydět?

Skutečnost, že tento stát je chápan spíše jako místo, kde lze sehnat vcelku dobrou, ale především lacinou pracovní sílu, než jako místo, kde je vysoká koncentrace erudovaných odborníků, ve mě vyvolává střídavě spravedlivé rozhořčení a hlubokou depresi.

Na jednu stranu je lepší vyrůst na tom, že pár let budeme díky nízkým cenám, vcelku ucházející kvalitě pracovníků a relativně dobré penetraci angličtinou příhodným místem pro outsourcing, než nevyrůst vůbec, na stranu druhou, když se mi do rukou dostal dokument CzechInvestu (strana 9) lákající k nám investory v oboru polovidičové výroby a designu, ve kterém finálním argumentem pro transfer do ČR byla roční cena za elektroinženýra (Česko - $9k, Polsko - $11k, Maďarsko - $19k, Španělsko - $32k, Irsko - $40k, Německo - $49k, USA - $55k; tyhle ceny jsou ovšem spíše orientační - neznám moc inženýrů z USA, kteří by nastupovali za méně než $60k ročně), cítil jsem se poněkud nedoceněný.

Stejně pitomě jsem se cítil, když jsem se bavil s jistou Korejkou pracující pro Samsung. Když došlo na debatu životní úrovni v Česku a v jižní Koreji (ze které vyplynulo, že korejský roční plat je zhruby čtyřikrát větší než český), jen se chápavě usmalá a politovala mě. Korejka! Litovala! Evropana!

Problém této republiky spočívá v tom, že peníze, které by měly být investovány do rekvalifikace všech těch slévačů a soustružníků, které dneska nikdo nechce, protože na Ukrajině udělají stejnou práci za polovic (a kvalita tedy rozhodně není atributem, kterým by dneska prodával zboží), se utrácejí za marné pokusy o záchranu polo- nebo celostátních podniků, které nakonec stejně zkrachují. Za 2 miliardy utopené v libovolném podniku zařazeném do revitalizačního programu. by mohli být všichni jeho zaměstnanci přeškoleni na nějakou práci, o kterou je zájem. Místo toho jsou půl roku na nucené 60% dovolené, načež se v organizační struktuře podniku přesunou pod příslušný pracovní úřad.

Ale to je jako hrách na zeď házet.

Zvuková stopa: Lamb - Between Darkness And Wonder